dumánci - turistický oddíl a tábor

o nás / oddíl Dumánci

Vážení rodiče a milé děti,

formulář potvrzení od lékaře, který byl už nějakou dobu na našich stránkách, jsme včera nahradili novým - lepším. Pokud jste ještě lékaře nenavštívili, budeme rádi, když použijete ten nový. Máte-li už vyplněný ten starý, nic si z toho nedělejte, je to náš problém.

Těšíme se na Vás v neděli,

Mája

 

Vážení rodiče a milé děti,

naše tábory se již kvapem blíží. O víkendu se nám podařilo postavit tábořiště a to v rekordním čase 5 pracovních hodin. Velkou zásluhu na tom mají dobrovolníci z organizace Tamjdem a také skauti z Borotína, kteří na našem tábořišti letos stráví jeden turnus v srpnu.

Již v sobotu dorazí na naše tábořiště účastnici ze Španělska. Letos přijedou 3 děti a jeden instruktor. Velice pravděpodobně se dva z nich zúčastní i našeho druhého turnusu, takže se i malé děti letos mohou těšit, že si otestují své jazykové dovednosti.

Nezapomeňte si prosím zavčasu opatřit potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti. Ještě jednou také připomínám, že mnohé pojišťovny poskytují finanční příspěvek na dětský tábor. Pokud tedy budete potřebovat doklad o uhrazení tábora, vyžádejte si ho na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Za TOM Dumánci,

Dum

 

O nás

Turistický oddíl mládeže Dumánci působí na pomezí mezi Středočeským a Jihočeským krajem. Současnou základnu má na tábořišti u vesnice Slavňovice.

Oddíl každoročně pořádá dva letní táborové turnusy. Kromě toho s dětmi několikrát do roka podnikáme různé výlety a také víkendové akce plné venkovních i stolních her.

Rok od roku se náš oddíl zapojuje také do mezinárodních aktivit. Podílíme se na přípravě projektů Evropské unie Erasmus+ zaměřených na mládež a pracovníky s mládeži.

Z historie oddílu

Turistický oddíl mládeže Dumánci má zatím krátkou ale poměrně bohatou historii. Neoficiálně vznikl v roce 2008 z iniciativy vytvořit oddíl sdružující dospívající mládež z různých dětských táborů působících na Sedlčansku. Během prvních let oddíl podnikal ale stále ještě podniká různé víkendové akce pro starší děti plné rozmanitých her. Začátkem roku 2010 oddíl Dumánci zahájil svou oficiální činnost a název jeho název byl určen spontánně podle nejoblíbenější oddílové hry. Oddíl se také stal se členem Asociace turistických oddílů mládeže a využil příležitosti převzít uvolněný turnus na dětském letním táboře u Trkovského rybníka. Na tomto tradičním tábořišti sedlčanských tomíků se tábory pořádají již více než 20 let a většina našich vedoucích na tento tábor jezdila od útlého věku ať už pod vedením Ládi Jelena nebo Jirky Procházky. Naše první tábory na tomto tábořišti se nad očekávání vydařily a daly nám silnou motivaci v pořádání letních dětských táborů pokračovat. Jak se náš oddíl rok od roku rozrůstal, začalo být pro nás trkovské tábořiště malé. Hledali jsme tábořiště s dostatečným zázemím na celoroční skladování našeho táborového materiálu a také tábořiště, kde bychom mohli pořádat více než jeden táborový turnus za sezónu. A takové tábořiště jsme našli v roce 2012 na břehu řeky Lužnice u obce Slavňovice. Toto místo bylo oblíbeným vodáckým tábořištěm Vysoké školy ekonomické. S všeobecným úpadkem zájmu o vodácký sport upadl i zájem VŠE o údržbu tohoto tábořiště a nám se tak naskytla senzační příležitost toto tábořiště zakoupit. Navzdory povodním se na tomto tábořišti v roce 2013 uskutečnily dva třítýdenní dětské tábory. Obrovský posun zaznamenal náš oddíl také v roce 2015. Kromě toho, že se nám podařilo uskutečnit první mezinárodní tábor s výukou angličtiny, kterého se zúčastnilo pět dětí ze Španělska a jedna instruktorka ze Slovenska, podílel se náš oddíl na uspořádání mezinárodního školení v Estonsku a uspořádal také vlastní školení pro pracovníky s mládeží ve městě Tábor. Toto školení bylo vedeno zkušenými lektory z Lotyšska a Rumunska a zúčastnilo se ho 28 zkušených pracovníků z deseti evropských zemí.


1
www.dumanci.cz | DUMÁNCI Tom - turistický oddíl a tábor tvorba www: www.KALI.cz