Connect for Impact

CZ

Connect for Impact! Takový je název i cíl Erasmus+ projektu, který momentálně organizujete v Táboře. 31 pracovníků s mládeží během těchto dní sdílí svoje zkušenosti a plánují další spolupráci. Jaké projekty asi vymyslí? Sledujte naše stránky, abyste se mohli zúčastnit.

ENG

Connect for Impact! That is the title as well as the aim of an Erasmus+ project that we are currently organising in Tábor. During these days, 31 youth workers from different countries are sharing their experiences and creating common projects for the future. What will they plan? Follow our website, so you can participate!

Post Image
Post Image