dumánci - turistický oddíl a tábor

práce s mládeží / oddíl Dumánci

Práce s mládeží

Naše nezisková organizace pracuje s mládeží již od samého počátku v roce 2008. Dlouho před tím, než organizace získala své jméno a oficiálně vznikla. Společnými atributy prvních akcí byla činnost v přírodě, spousta venkovních a stolních her, zpěv za doprovodu kytary, ale třeba i společná příprava jídla a úklid chalupy. Cílem bylo přivést děti k poznání, že se mohou bavit i bez počítačů, bez alkoholu a dokonce i prací.

Abychom mohli naše akce neustále zlepšovat, účastní se někteří naši členové mezinárodních školících akcí v rámci programu Erasmus+. V roce 2015 se nám ve spolupráci se zahraničními partnery podařilo uspořádat naše první školení zaměřené na nejnovější trendy v oblasti neformální výuky mládeže. O rok později jsme v Táboře zorganizovali další podobný projekt, jehož tématem bylo interkulturní učení. 

Naše mezinárodní aktivity se významně rozrostly v roce 2017 kdy se nám podařilo uspořádat hned pět vlastních mezinárodních školení a mládežnických výměn. Těchto akcí se zúčastnilo celkově 150 mladých lidí z jedenácti evropských zemí a z Turecka. Nejatraktivnější z nich byl pravděpodobně projekt Get Your Own Picture, při kterém účastníci natáčeli své vlastní krátké filmy v Praze a také školení Digital Youth, které jsme pořádali v Turecké Pataře. (Do slunné Antalye se se shodným projektem podíváme i v letošním roce.)

Vlajkovou lodí našich mezinárodních projektů se stává mládežnická výměna Summer Camp Advanture, na níž předáváme své zkušenosti s vedením táborů nadšeným zájemcům z Česka, Slovenska a Španělska. Letos očekáváme účastníky také z Polska a Finska.

Naší současnou největší výzvou je školení v Libanonu, které pořádáme s naší nejzkušenější školitelkou Ievou Grunstein, které se pravděpodobně uskuteční zkraje roku 2019. Toto školení nabídne přímý kontakt s uprchlickou krizí a dalšími důsledky občanské války v Sýrii.

Každý rok také vysíláme mnoho mladých lidí na projekty pořádané našimi partnerskými organizacemi po celé Evropě. Pokud byste měli chuť se těchto projektů účastnit, neváhejte a napište svůj motivační dopis na lukas.dumsky@centrum.cz.

 

Naše současné projekty

 

Netiquette: Empowering Digital Youth - 19. - 26. srpna 2018, Estonsko

Stejně jako se v každodenních situacích řídíme pravidly etikety, také pro chování internetu existují pravidla, která jsou popsána jako netiquette.Mladí lidé jsou online 24/7 a proto je důležité, aby tato pravidla znali a řídili se jimi. Netiqutte navíc nabízí konkrétní nástroje k práci s mládeží. Díky tomuto školení se pracovníci s mládeží z různých zemí naučí, jak zprostředkovat tato pravidla mladým lidem. Účastníci školení budou odjíždět domů vybaveni dovednostmi a nástroji, díky kterým pomohou mladým lidem vytvořit si zdravý vztah k internetu, dozvědí se o kampani No-Hate-Speech a mnoho dalšího. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: lukas.dumsky@centrum.cz

Více informací v infopacku:

 

EMPathY: Emotional Management - The Path for Youth: 19. - 26. 9. 2018, Rumunsko

Jedná se o školení pro pracovníky s mládeží, které se bude konat v září 2018 v rumunské vesničce Ruganesti. Projekt je zaměřený na "emotional management", pracovníci s mládeží se při něm naučí konkrétní metody, jak pomáhat mladým lidem zvládat svoje emoce a vyrovnávat se s negativními pocity, ale také třeba se šikanou a tlakem okolí a vést vyrovnaný život. Účastníci budou tedy po projektu lépe připraveni na situace, kdy mladí lidé, se kterými pracují, potřebují jejich pomoc a podporu.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: lukas.dumsky@centrum.cz

Infopack s více informacemi se zde brzy objeví.

 

Green Youth Media - 6.-12. října 2018​, Turecko

Projekt "Green Youth Media" je zacílen na pracovníky s mládeží a dobrovolníky v organizacích, které se zabývají životním prostředím, aby jim ukázal způsoby, kterými mohou publikovat výsledky své práce a dostávat se tak do povědomí veřejnosti, tím pádem projekt následně výrazně obohatí i organizace, jichž jsou účastníci členy. Některé z workshopů se zaměří třeba na "citizen journalism", plánování kampaní, tiskové konference a mnoho dalšího. Projekt se bude konat v říjnu 2018 na největším tureckém ostrovu - Imbrosu.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: lukas.dumsky@centrum.cz

Více informací zde:

 

Digital Youth - říjen 2018, Turecko

Stejně jako vloni, i letos se v říjnu podíváme do slunného Turecka s projektem Digital Youth. Jedná se o školení pro pracovníky s mládeží. Účastníci budou poznávat jiné kultury a jejich zvyklosti a zároveň se budou učit pracovat s kamerou, točit a zpracovávat videa. V druhé polovině projektu se pak tyto dvě oblasti spojí dohromady - účastníci s pomocí profesionálů natočí krátké filmy s interkulturní tématikou, které se poté budou promítat na filmových festivalech. Účastníci se také dozvědí informace o práci s mládeží v různých zemích, získají mezinárodní kontakty a zjistí, jak se se svou organizací mohou také zapojit do programu Erasmus+.

Na filmy z minulého projektu se můžete podívat zde.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: lukas.dumsky@centrum.cz

Více informací se dozvíte již brzy.

 

Již jsme organizovali tyto projekty:

2015 - Magic of Non-Formal Learning

2016 - Multipliers of ICL and ICD

2017 - Get Your Own Picture

2017 - Summer Camp Adventure

2017 - Feeling Outdoor

2017 - Digital Youth (Turecko)

2017 - Eco Possibilities for Entrepreneurshi

2018 - Games for Change

Vyslali jsme účasníky na tyto projekty v zahraničí:

2016 - Eco-Entrepreneur (Vysoké Tatry)

2017 - Gender Awareness to be Aware (Estonsko)

2017 - Multipliers of Non-formal and Intercultural Communication (Turecko)

2017 - Creative Entreprise (Italy)

 

www.dumanci.cz | DUMÁNCI Tom - turistický oddíl a tábor tvorba www: www.KALI.cz