dumánci - turistický oddíl a tábor
Menu AKTUALITY O NÁS DĚTSKÝ TÁBOR PRÁCE S MLÁDEŽÍ KRONIKA GALERIE PARTNEŘI TÁBOŘIŠTĚ ZPĚVNÍK

Práce s mládeží

Naše nezisková organizace pracuje s mládeží již od samého počátku v roce 2008. Dlouho před tím, než organizace získala své jméno a oficiálně vznikla. Společnými atributy prvních akcí byla činnost v přírodě, spousta venkovních a stolních her, zpěv za doprovodu kytary, ale třeba i společná příprava jídla a úklid chalupy. Cílem bylo přivést děti k poznání, že se mohou bavit i bez počítačů, bez alkoholu a dokonce i prací.

Abychom mohli naše akce neustále zlepšovat, účastní se někteří naši členové mezinárodních školících akcí v rámci programu Erasmus+. V roce 2015 se nám ve spolupráci se zahraničními partnery podařilo uspořádat naše první školení zaměřené na nejnovější trendy v oblasti neformální výuky mládeže. O rok později jsme v Táboře zorganizovali další podobný projekt, jehož tématem bylo interkulturní učení. 


Naše mezinárodní aktivity se významně rozrostly v roce 2017 kdy se nám podařilo uspořádat hned pět vlastních mezinárodních školení a mládežnických výměn. Těchto akcí se zúčastnilo celkově 150 mladých lidí z jedenácti evropských zemí a z Turecka. Nejatraktivnější z nich byl pravděpodobně projekt Get Your Own Picture, při kterém účastníci natáčeli své vlastní krátké filmy v Praze a také školení Digital Youth, které jsme pořádali v Turecké Pataře.

Vlajkovou lodí našich mezinárodních projektů se stává mládežnická výměna Summer Camp Advanture, na níž předáváme své zkušenosti s vedením táborů nadšeným zájemcům z Česka, Slovenska a Španělska a Polska. V letošním roce proběhne už 4. ročník tohoto projektu.

Naším dosud největším úspěchem je školení v Libanonu, které jsme uspořádali v únoru 2019 ve spolupráci s organizací Amel Association, která v Libanonu pomáhá uprchlíkům ze Sýrie, a zkušenou školitelkou Ievou Grundsteine. Během osmi dní v Bejrútu jsme se podívali do uprchlického tábora, do centra pro vzdělávání a podporu uprchlíků, vyslechli jsme jejich osobní příběhy a zjistlii, jakými způsoby jim organizace Amel v jejich situaci pomáhá.


V roce 2020 nám práci zkomplikovala pandemie, přesto se nám podařilo zorganizovat tři projekty - školení pro pracovníky s mládeží v Říčanech (v březnu, než celá ta patálie vypukla) a dvě letní výměny mládeže na našem tábořišti u Lužnice.

V roce 2021 jsme potom opět o trochu posunuli hranice našeho působení, když jsme uspořádali školení Digital Youth v arménském Jerevanu. Šlo o velmi povedený projekt, díky kterému se spousta mladých Evropanů poprvé na vlastní kůži setkala s životem ve válečném konfliktu.

Každý rok také vysíláme mnoho mladých lidí na projekty pořádané našimi partnerskými organizacemi po celé Evropě. Pokud byste měli chuť se těchto projektů účastnit, neváhejte a napište svůj motivační dopis na lukas.dumsky@centrum.cz.


Erasmus+

Mezinárodní projekty, které organizujeme, jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

 


Dům zahraniční spolupráce

Spolupracujeme proto s Domem zahraniční spolupráce, který je zodpovědný za koordinaci vzdělávacích programů EU v rámci České republiky.


V současné době hledáme účastníky na tyto projekty:


Hledáme účastníky: Read Beyond the Title

Školení pro pracovníky s mládeží

Termín: 8. - 14. 3. 2022

Místo konání: Trnava, Slovensko

Zapojené země: Česká republika, Slovensko, Turecko, Ukrajina, Finsko, Belgie, Řecko

Náplň projektu:

Cílem projektu je rozšířit znalosti účastníků v oblasti kritického zpracování informací a fake news - tématem workshopů budou dezinformace, manipulace, fake news, propaganda a kritické myšlení. Po získání teoretických základů bude kurz zaměřený především na procvičování praktických dovedností. Účastníci se naučí odhalit fake news v médiích, ověřovat pravdivost informací a nepravdivé informace vyvracet. Kromě toho se dozvíte také o historickém pozadí fake news, o jejich psychologických dopadech na jedince a také širších dopadech na společnost.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:


Hledáme účastníky: Summer Camp Challenge

Výměna mládeže

Termín: 23. 6. - 2. 7. 2022 + září 2022

Místo konání: Slavňovice, Česká republika a Turecko

Zapojené země: Česká republika, Turecko, Slovensko

Náplň projektu:

Tento projekt je složený ze dvou výměn mládeže mezi námi a organizacemi ze Slovenska a Turecka. První část se uskuteční v létě 2021 na našem krásném tábořišti u řeky Lužnice. Cílem této první výměny mládeže je připravit se na letní tábor, který uspořádáme v létě 2022 v Turecku - je třeba se naučit, jak letní tábor funguje, připravit program, organizovat hry a starat se o tým. Během prvního setkání tak předáme potřebné dovednosti mladým lidem, aby při druhém setkání dokázali program organizovat co nejvíce samostatně. Hledáme proto účastníky, kteří mají zájem se zúčastnit obou částí projektu.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:


Hledáme účastníky: Digital Youth

Školení pro pracovníky s mládeží

Termín: říjen 2022

Místo konání: Turecko

Zapojené země: Česká republika, Srbsko, Slovensko, Turecko, Rumunsko, Polsko

Náplň projektu:

Projekt Digital Youth jsme organizovali v minulosti již dvakrát v Turecku a jednou v Arménii a na podzim se pak opět podíváme do Turecka. Cíle projektu jsou dvojí - jedním je rozvinout mezi účastníky interkulturní dialog a vést je k většímu porozumění a toleranci lidí, kteří se nějakým způsobem liší od většiny. Druhým cílem je naučit účastníky pracovat s audiovizuální technikou (fotoaparát, kamera). V druhé polovině projektu se následně oba cíle spojí v jeden, účastníci mají úkol natočit vlastní krátký film na téma interkulturní citlivosti, čímž získají nejen zkušenosti spojené s natáčením (příprava, kamera, editování, hraní ve filmu), ale také s týmovou prací pod tlakem omezeného času, vymění si zkušenosti z mnoha různých oborů a naučí si sami zodpovědně plánovat svou činnost. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Infopack is coming soon.