dumánci - turistický oddíl a tábor

práce s mládeží / oddíl Dumánci

Práce s mládeží

Naše nezisková organizace pracuje s mládeží již od samého počátku v roce 2008. Dlouho před tím, než organizace získala své jméno a oficiálně vznikla. Společnými atributy prvních akcí byla činnost v přírodě, spousta venkovních a stolních her, zpěv za doprovodu kytary, ale třeba i společná příprava jídla a úklid chalupy. Cílem bylo přivést děti k poznání, že se mohou bavit i bez počítačů, bez alkoholu a dokonce i prací.

Abychom mohli naše akce neustále zlepšovat, účastní se někteří naši členové mezinárodních školících akcí v rámci programu Erasmus+. V roce 2015 se nám ve spolupráci se zahraničními partnery podařilo uspořádat naše první školení zaměřené na nejnovější trendy v oblasti neformální výuky mládeže. O rok později jsme v Táboře zorganizovali další podobný projekt, jehož tématem bylo interkulturní učení. 

Naše mezinárodní aktivity se významně rozrostly v roce 2017 kdy se nám podařilo uspořádat hned pět vlastních mezinárodních školení a mládežnických výměn. Těchto akcí se zúčastnilo celkově 150 mladých lidí z jedenácti evropských zemí a z Turecka. Nejatraktivnější z nich byl pravděpodobně projekt Get Your Own Picture, při kterém účastníci natáčeli své vlastní krátké filmy v Praze a také školení Digital Youth, které jsme pořádali v Turecké Pataře. (Do slunné Antalye se se shodným projektem podíváme i v letošním roce.)

Vlajkovou lodí našich mezinárodních projektů se stává mládežnická výměna Summer Camp Advanture, na níž předáváme své zkušenosti s vedením táborů nadšeným zájemcům z Česka, Slovenska a Španělska. Letos očekáváme účastníky také z Polska a Finska.

Naší současnou největší výzvou je školení v Libanonu, které pořádáme s naší nejzkušenější školitelkou Ievou Grunstein, které se pravděpodobně uskuteční zkraje roku 2019. Toto školení nabídne přímý kontakt s uprchlickou krizí a dalšími důsledky občanské války v Sýrii.

Každý rok také vysíláme mnoho mladých lidí na projekty pořádané našimi partnerskými organizacemi po celé Evropě. Pokud byste měli chuť se těchto projektů účastnit, neváhejte a napište svůj motivační dopis na lukas.dumsky@centrum.cz.

 

Naše současné projekty

 

Netiquette: Empowering Digital Youth - 19. - 26. srpna 2018, Estonsko

Stejně jako se v každodenních situacích řídíme pravidly etikety, také pro chování internetu existují pravidla, která jsou popsána jako netiquette.Mladí lidé jsou online 24/7 a proto je důležité, aby tato pravidla znali a řídili se jimi. Netiqutte navíc nabízí konkrétní nástroje k práci s mládeží. Díky tomuto školení se pracovníci s mládeží z různých zemí naučí, jak zprostředkovat tato pravidla mladým lidem. Účastníci školení budou odjíždět domů vybaveni dovednostmi a nástroji, díky kterým pomohou mladým lidem vytvořit si zdravý vztah k internetu, dozvědí se o kampani No-Hate-Speech a mnoho dalšího. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: lukas.dumsky@centrum.cz

Více informací v infopacku:

 

You(th) Play - 21. 8. - 2. 9. 2018, Czech Republic

Letos jsme se rozhodli uspořádat do konce léta na našem krásném tábořišti ještě jednu výměnu mládeže a užít si hučení jezu, dokud je tu ještě teplo a sluníčko. Výměna mládeže "You(th) Play" svede dohromady mladé lidi z České republiky, Slovenska a Polska, aby po 11 dní společně objevovali kouzlo deskových her nejen jako zdroje zábavy a odpočinku, ale také jako prostředek k učení se nových věcí a diskutování o aktuálních tématech. Abychom své nové poznatky převedli také do praxe, vytvoříme na konci projektu vlastní deskové hry, které budou mít též nějaký vzdělávací cíl. Kromě toho si uděláme výlet do některého z českých měst a budeme si užívat života v krásné přírodě na břehu řeky.

Více informací se dozvíte v infopacku:

 

EMPathY: Emotional Management - The Path for Youth: 19. - 26. 9. 2018, Rumunsko

Jedná se o školení pro pracovníky s mládeží, které se bude konat v září 2018 v rumunské vesničce Ruganesti. Projekt je zaměřený na "emotional management", pracovníci s mládeží se při něm naučí konkrétní metody, jak pomáhat mladým lidem zvládat svoje emoce a vyrovnávat se s negativními pocity, ale také třeba se šikanou a tlakem okolí a vést vyrovnaný život. Účastníci budou tedy po projektu lépe připraveni na situace, kdy mladí lidé, se kterými pracují, potřebují jejich pomoc a podporu.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: lukas.dumsky@centrum.cz

Infopack s více informacemi se zde brzy objeví.

 

Green Youth Media - 6.-12. října 2018​, Turecko

Projekt "Green Youth Media" je zacílen na pracovníky s mládeží a dobrovolníky v organizacích, které se zabývají životním prostředím, aby jim ukázal způsoby, kterými mohou publikovat výsledky své práce a dostávat se tak do povědomí veřejnosti, tím pádem projekt následně výrazně obohatí i organizace, jichž jsou účastníci členy. Některé z workshopů se zaměří třeba na "citizen journalism", plánování kampaní, tiskové konference a mnoho dalšího. Projekt se bude konat v říjnu 2018 na největším tureckém ostrovu - Imbrosu.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: lukas.dumsky@centrum.cz

Více informací zde:

 

Digital Youth - říjen 2018, Turecko

Stejně jako vloni, i letos se v říjnu podíváme do slunného Turecka s projektem Digital Youth. Jedná se o školení pro pracovníky s mládeží. Účastníci budou poznávat jiné kultury a jejich zvyklosti a zároveň se budou učit pracovat s kamerou, točit a zpracovávat videa. V druhé polovině projektu se pak tyto dvě oblasti spojí dohromady - účastníci s pomocí profesionálů natočí krátké filmy s interkulturní tématikou, které se poté budou promítat na filmových festivalech. Účastníci se také dozvědí informace o práci s mládeží v různých zemích, získají mezinárodní kontakty a zjistí, jak se se svou organizací mohou také zapojit do programu Erasmus+.

Na filmy z minulého projektu se můžete podívat zde.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: lukas.dumsky@centrum.cz

Více informací najdete v infopacku:

 

Již jsme organizovali tyto projekty:

2015 - Magic of Non-Formal Learning

2016 - Multipliers of ICL and ICD

2017 - Get Your Own Picture

2017 - Summer Camp Adventure

2017 - Feeling Outdoor

2017 - Digital Youth (Turecko)

2017 - Eco Possibilities for Entrepreneurshi

2018 - Games for Change

2018 - Summer Camp Adventure

Vyslali jsme účasníky na tyto projekty v zahraničí:

2016 - Eco-Entrepreneur (Vysoké Tatry)

2017 - Gender Awareness to be Aware (Estonsko)

2017 - Multipliers of Non-formal and Intercultural Communication (Turecko)

2017 - Creative Entreprise (Italy)

2018 - Through Outdoor Experiential Learning to the Best of You(th)

www.dumanci.cz | DUMÁNCI Tom - turistický oddíl a tábor tvorba www: www.KALI.cz