dumánci - turistický oddíl a tábor

práce s mládeží / oddíl Dumánci

Práce s mládeží

Naše nezisková organizace pracuje s mládeží již od samého počátku v roce 2008. Dlouho před tím, než organizace získala své jméno a oficiálně vznikla. Společnými atributy prvních akcí byla činnost v přírodě, spousta venkovních a stolních her, zpěv za doprovodu kytary, ale třeba i společná příprava jídla a úklid chalupy. Cílem bylo přivést děti k poznání, že se mohou bavit i bez počítačů, bez alkoholu a dokonce i prací.

Abychom mohli naše akce neustále zlepšovat, účastní se někteří naši členové mezinárodních školících akcí v rámci programu Erasmus+. V roce 2015 se nám ve spolupráci se zahraničními partnery podařilo uspořádat naše první školení zaměřené na nejnovější trendy v oblasti neformální výuky mládeže. O rok později jsme v Táboře zorganizovali další podobný projekt, jehož tématem bylo interkulturní učení. 

Naše mezinárodní aktivity se významně rozrostly v roce 2017 kdy se nám podařilo uspořádat hned pět vlastních mezinárodních školení a mládežnických výměn. Těchto akcí se zúčastnilo celkově 150 mladých lidí z jedenácti evropských zemí a z Turecka. Nejatraktivnější z nich byl pravděpodobně projekt Get Your Own Picture, při kterém účastníci natáčeli své vlastní krátké filmy v Praze a také školení Digital Youth, které jsme pořádali v Turecké Pataře. (Do slunné Antalye se se shodným projektem podíváme i v letošním roce.)

Vlajkovou lodí našich mezinárodních projektů se stává mládežnická výměna Summer Camp Advanture, na níž předáváme své zkušenosti s vedením táborů nadšeným zájemcům z Česka, Slovenska a Španělska. Letos očekáváme účastníky také z Polska a Finska.

Naší současnou největší výzvou je školení v Libanonu, které pořádáme s naší nejzkušenější školitelkou Ievou Grunstein, které se pravděpodobně uskuteční zkraje roku 2019. Toto školení nabídne přímý kontakt s uprchlickou krizí a dalšími důsledky občanské války v Sýrii.

Každý rok také vysíláme mnoho mladých lidí na projekty pořádané našimi partnerskými organizacemi po celé Evropě. Pokud byste měli chuť se těchto projektů účastnit, neváhejte a napište svůj motivační dopis na lukas.dumsky@centrum.cz.

 

Naše současné projekty

 

EMPathY - Emotional Management, The Path for Youth (20. - 28. 11. 2018, Rumunsko)

Projekt "EMpathY" se skládá ze dvou částí - školení pro pracovníky s mládeží a výměny mládeže. Školení, jehož cílem bylo naučit účastníky lépe pochopit své emoce, pracovat s nimi a pomáhat lidem kolem sebe, proběhlo v září tohoto roku. Nyní se připravujeme na výměnu mládeže, která proběhne od 20. do 28. listopadu v Rumunsku a která má podobný cíl - naučit mladé lidi pracovat se svými emocemi a rozeznat chování, které jim škodí. Výměny se zúčasní mladí lidé z České republiky, Slovenska, Polska, Španělska, Portugalska, Rumunska a Estonska vedení vždy jedním již zkušeným group leaderem - účastníkem zářijového školení. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz

Více informací se dozvíte v infopacku:

 

Respect for Diversity - Everybody's Business (únor 2019, Libanon)

Tento kurz pro pracovníky s mládeží se bude konat v únoru 2019 v Libanonu a budou se ho účastnit lidé z České republiky, Polska, Estonska, Lotyšska, Libanonu, Tunisu, Jordánska a Gruzie. Tématem projektu je interkulturní dialog a tolerance k lidem, kteří pocházejí z jiných kultur nebo se od nás odlišují jakýmkoli jiným způsobem. Na konci projektu účastníci vytvoří a vyzkouší své vlastní aktivity, které budou moci použít v práci s mladými lidmi. Důvod, proč tento projekt organizujeme v Libanonu, je ten, že tam je střet odlišných kultur ještě intenzivnější než v evropských zemích, a proto věříme, že v tomto prostředí bude mít projekt ještě hlubší dopad.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Infopack is coming soon.

 

Digital Youth (květen/červen 2019, Arménie)

Projekt Digital Youth jsme organizovali v minulosti již dvakrát v Turecku, tentorkát jsme se rozhodli posunout interkulturní poznávání ještě o kousek dál a vyrazit až do Arménie. Na rozdíl od místa však myšlenka zůstává stejná. Cíle projektu jsou vlastně dvojí - jedním je rozvinout mezi účastníky interkulturní dialog a vést je k většímu porozumění a toleranci lidí, kteří se nějakým způsobem liší od většiny. Druhým cílem je naučit účastníky pracovat s audiovizuální technikou (fotoaparát, kamera). V druhé polovině projektu se následně oba cíle spojí v jeden, účastníci mají úkol natočit vlastní krátký film na téma interkulturní citlivosti, čímž získají nejen zkušenosti spojené s natáčením (příprava, kamera, editování, hraní ve filmu), ale také s týmovou prací pod tlakem omezeného času, vymění si zkušenosti z mnoha různých oborů a naučí si sami zodpovědně plánovat svou činnost. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Infopack is coming soon.

 

Summer Camp Adventure (29. 6. - 14. 7. 2019, Česká republika)

Na projektu Summer Camp Adventure, který proběhne v červenci 2019, se potkají účastníci z České republiky, Španělska, Polska a Slovenska. Mladí lidé, kteří se projektu zúčastní, získají jedinečný zážitek dvou týdnů strávených uprostřed přírody na krásném tábořišti na břehu řeky Lužnice. Současně s touto výměnou mládeže bude na tábořišti probíhat dětský letní tábor a účastníci se stanou táborovými vedoucími - vyzkouší si, jaké to je starat se o děti, připravovat pro ně hry a program, ale také vařit a udržovat na tábořišti pořádek. Dozvědí se o jiných kulturách a zároveň zprostředkují informace o své vlastní kultuře nejen účastníkům z jiných zemí, ale také dětem. Těšit se rozhodně opět můžeme také na celotáborovou hru, která na pozadí projektu přinese napínavý příběh a soutěžení.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací se zde již brzy objeví v infopacku.

 

Již jsme organizovali tyto projekty:

2015 - Magic of Non-Formal Learning

2016 - Multipliers of ICL and ICD

2017 - Get Your Own Picture

2017 - Summer Camp Adventure

2017 - Feeling Outdoor

2017 - Digital Youth (Turecko)

2017 - Eco Possibilities for Entrepreneurshi

2018 - Games for Change

2018 - Summer Camp Adventure

Vyslali jsme účasníky na tyto projekty v zahraničí:

2016 - Eco-Entrepreneur (Vysoké Tatry)

2017 - Gender Awareness to be Aware (Estonsko)

2017 - Multipliers of Non-formal and Intercultural Communication (Turecko)

2017 - Creative Entreprise (Italy)

2018 - Through Outdoor Experiential Learning to the Best of You(th)

www.dumanci.cz | DUMÁNCI Tom - turistický oddíl a tábor tvorba www: www.KALI.cz