dumánci - turistický oddíl a tábor
Menu AKTUALITY O NÁS DĚTSKÝ TÁBOR PRÁCE S MLÁDEŽÍ KRONIKA GALERIE PARTNEŘI TÁBOŘIŠTĚ ZPĚVNÍK

Hledáme účastníky: Read Beyond the Title

Školení pro pracovníky s mládeží

Termín: 8. - 14. 3. 2022

Místo konání: Trnava, Slovensko

Zapojené země: Česká republika, Slovensko, Turecko, Ukrajina, Finsko, Belgie, Řecko

Náplň projektu:

Cílem projektu je rozšířit znalosti účastníků v oblasti kritického zpracování informací a fake news - tématem workshopů budou dezinformace, manipulace, fake news, propaganda a kritické myšlení. Po získání teoretických základů bude kurz zaměřený především na procvičování praktických dovedností. Účastníci se naučí odhalit fake news v médiích, ověřovat pravdivost informací a nepravdivé informace vyvracet. Kromě toho se dozvíte také o historickém pozadí fake news, o jejich psychologických dopadech na jedince a také širších dopadech na společnost.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:


Hledáme účastníky: Digital Youth

Školení pro pracovníky s mládeží

Termín: říjen 2022

Místo konání: Turecko

Zapojené země: Česká republika, Srbsko, Slovensko, Turecko, Rumunsko, Polsko

Náplň projektu:

Projekt Digital Youth jsme organizovali v minulosti již dvakrát v Turecku a jednou v Arménii a na podzim se pak opět podíváme do Turecka. Cíle projektu jsou dvojí - jedním je rozvinout mezi účastníky interkulturní dialog a vést je k většímu porozumění a toleranci lidí, kteří se nějakým způsobem liší od většiny. Druhým cílem je naučit účastníky pracovat s audiovizuální technikou (fotoaparát, kamera). V druhé polovině projektu se následně oba cíle spojí v jeden, účastníci mají úkol natočit vlastní krátký film na téma interkulturní citlivosti, čímž získají nejen zkušenosti spojené s natáčením (příprava, kamera, editování, hraní ve filmu), ale také s týmovou prací pod tlakem omezeného času, vymění si zkušenosti z mnoha různých oborů a naučí si sami zodpovědně plánovat svou činnost. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Infopack is coming soon.


Hledáme účastníky: Summer Camp Challenge

Výměna mládeže

Termín: 23. 6. - 2. 7. 2022 + září 2022

Místo konání: Slavňovice, Česká republika a Turecko

Zapojené země: Česká republika, Turecko, Slovensko

Náplň projektu:

Tento projekt je složený ze dvou výměn mládeže mezi námi a organizacemi ze Slovenska a Turecka. První část se uskuteční v létě 2021 na našem krásném tábořišti u řeky Lužnice. Cílem této první výměny mládeže je připravit se na letní tábor, který uspořádáme v létě 2022 v Turecku - je třeba se naučit, jak letní tábor funguje, připravit program, organizovat hry a starat se o tým. Během prvního setkání tak předáme potřebné dovednosti mladým lidem, aby při druhém setkání dokázali program organizovat co nejvíce samostatně. Hledáme proto účastníky, kteří mají zájem se zúčastnit obou částí projektu.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku: